Xəzər Beynəlxalq Qablaşdırma, Tara, Etiket və Poliqrafiya Sərgisi

16 - 18 may 2018 • Bakı Ekspo Mərkəzi

Sərgi » Sərgi haqqında

2017-ci ildə keçirilən sərginin yekunları (WorldFood Azerbaijan sərgisi ilə birlikdə):

 • Sərgi sahəsi: 2 831  m2
 • İştirakçı şirkətlərin sayı: 164
 • Ölkələrin sayı: 21
 • Peşəkar ziyarətçilərin sayı: 6963

 

Fəaliyyət sahələri

 • Qablaşdırma istehsalı üçün qablaşdırma maşınları və avadanlıqları;
 • Məhsulların qablaşdırılması üçün texnoloji xətlər;
 • Qablaşdırma məmulatlarının istehsalı və layihə tərtibatı (dizaynı) üzrə maşın və avadanlıqlar;
 • Qablaşdırma və tara istehsalı üçün xammal və yarımfabrikatlar;
 • Qablaşdırma materialları və hazır məmulatlar;
 • İkinci qat qablaşdırma, habelə ikinci qat qablaşdırmanın istehsalı üçün xammal və avadanlıqlar;
 • Nişanlama və ştrix-kodlaşdırma texnologiyaları;
 • Qablaşdırmanın üzərində yazı çap etmək üçün avadanlıq;
 • Laklama, boyama, nişanlama və fleksoqrafik çap;
 • Etiket sənayesi üçün maşın, avadanlıq və texnologiyalar;
 • Etiket istehsalı üçün xammal və materiallar;
 • Etiket məhsulları;
 • Xidmət avadanlığı, komplektləşdirici hissələr və avtomatlaşdırma vasitələri.

Xəbərlər

Bütün xəbərlər